WITAMY NA STRONIE
PRZEDSZKOLA NR 190
PRZY ZSP NR 8
 W POZNANIU
          Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,
ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.
                                                           Wojciech Oczko

  Uwaga Rodzice !!!     

Poznań, 21 lutego 2020

  Uwaga Rodzice !!!     

W środę 11 marca zapraszamy do naszego przedszkola na Drzwi Otwarte.

Zapraszamy na godzinę 17.00

smileyProsimy o obuwie domowe dla dzieci smiley 

smileyRodziców prosimy  o zakładanie ochraniaczy przed wejściem na teren sali rytmicznejsmiley

W czasie wizyty w naszym przedszkolu dzieci pozostają pod opieką Rodziców.

 smiley Zapraszamy!!!smiley

Poznań,18 lutego 2020

  Uwaga Rodzice !!!     

Zbiórka darów dla zwierząt przebywających w schronisku w Poznaniu.

Termin zbiórki: od 17 do 29 lutego 2020

                                            enlightened karmę mokrą lub suchą dla psów dorosłych

                                                  np: Royal Canin, Animonda, Brit, Bosch, Purina, Acana;

                                       enlightened karmę mokrą lub suchą dla kociąt i kotów dorosłych

                                             np. Royal Canin, Bosch Sanabelle;

                                        enlightened obroże oraz smycze dla psów średnich i dużych;

                                             enlightenedzabawki typu kong dla psów, zabawki dla kotów, smakołyki dla zwierząt, 

                                                 koce i ręczniki;

                                             enlightened wszystko, co służy pielęgnacji zwierząt: szczotki i grzebienie, maszynki

                                                 do strzyżenia psów, cążki do obcinania pazurków;

Organizatorkami zbiórki są:  Panie  Ślimaków - Agnieszka i Ania

                                        oraz Panie Żabek - Dorota i Agnieszka

  

Poznań,16 lutego 2020

  

  Uwaga Rodzice !!!      

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

w szkole podstawowej mogą złożyć deklarację kontynuacji uczęszczania do przedszkola

od 3 marca 2020 do 9 marca 2020. 

Deklaracje kontynuacji prosimy odbierać z sekretariatu placówki.

Poznań,14 lutego 2020

  Uwaga Rodzice !!!      

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH

SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

L.p Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

od 10 marca

do 24 marca 

od 22 czerwca

do 25 czerwca 

 

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych 

 

9 kwietnia 

godzina 12.00 


 

 3 lipca

godzina 12.00

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

 

od 9 kwietnia

do 16 kwietnia 

 

 od 3 lipca

do 7 lipca

4.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

20 kwietnia

godzina 12.00 

9 lipca 

godzina 12.00 

   Pracownicy Przedszkola nie udzielają telefonicznych informacji o przyjęciu dzieci do Przedszkola
 
   (po zakończeniu rekrutacji i wywieszeniu list przyjętych dzieci)
      Rodzice są zobowiązani osobiście sprawdzić listę dzieci przyjętych do Przedszkola.


                        Przypominamy, że obowiązuje zakaz fotografowania listy dzieci przyjętych do Przedszkola w  związku z ochroną danych osobowych.  

   Poznań,14 lutego 2020

  

  Uwaga Rodzice !!!      

Szanowni Państwo! Uczniowie naszej szkoły wykonali pracę plastyczną i zgłosili ją

do konkursu, w którym można wygrać remont stołówki szkolnej.

Ze stołówki korzystają również na co dzień nasze przedszkolaki. 

Prosimy o głosy, można oddać jeden głos z jednego adresu IP.

Każdy głos z każdego mieszkania, telefonu, zakładu pracy się liczy...

Każdy Rodzic, Uczeń, Babcia, Dziadek, Pan Sąsiad, Pani Sąsiadka...

Ciocia, Wujek...... i oczywiście nasi Nowi Rodzice ... zachęcamy i PROSIMY heartheartheart

 https://firma.kaufland.pl/odpowiedzialnosc/stolowka-z-klasa.html?fbclid=IwAR0d1Xkmvd2F5BVhHJmzhwOzgY8oA-Gmg8HoD1IEYv-33K_n3aQ2z_7VeN8

 Dziesięć placówek (z trzydziestu), których prace zdobędą największą liczbę głosów,

wygra nagrodę główną – dofinansowanie w wysokości 60 tysięcy złotych

na remont stołówki.

   Poznań,13 lutego 2020

      Uwaga Rodzice !!!        ​

Od marca 2020 informacje o opłatach za przedszkole znajdą Państwo

tylko na indywidualnych kontach na platformie iprzedszkole.

                                                                                                                      Poznań,13 lutego 2020

  Uwaga Rodzice !!! 

W zakładce REKRUTACJA Uchwała Rady Miasta Poznania dotycząca kryteriów

rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok 2020/2021

                                                                                                  Poznań,12 lutego 2020

PODCZAS 28 FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W ZSP NR 8

ZEBRALIŚMY 10442 ZŁ. UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY ZAREJESTROWANI

JAKO WOLONTARIUSZE ZEBRALI DO PUSZEK 12491 ZŁ. 

PO ZLICZENIU DAJE TO KWOTĘ: 22933 ZŁ.

Nauczycielki Przedszkola nr 190 również uczestniczyły 28 Finale WOŚP.

Podziękowanie dla Pań: Agnieszki(Grupa Żabki), Magdy(Grupa Motylki),

Magdy (Grupa Świerszcze), Agnieszki i Oli (Grupa Biedronki)

heart Dziękujemy wszystkim Rodzicom, dzieciom którzy odwiedzili stoisko naszych Nauczycielek.heart

   Poznań,10 lutego 2020

 
Zmiany w Statucie Przedszkola nr 190 dotyczą stawki żywieniowej

Uchwała Rady Pedaogicznej Przedszkola nr 1/ 2019-2020 z dnia 07.01.2020

obowiązująca stawka od dnia 01.01.2020

 Rozdział 8

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu

§ 28

 1. W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. W Przedszkolu nr 190 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 w Poznaniu ustalone są godziny od 8.00 do 13.00.
 2. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Rada Miasta Poznania podjęła stosowną uchwałę w dniu 3 lipca 2018 r. (Uchwała NR LXIX/1275/VII/2018), zgodnie z którą opłata za pobyt dziecka powyżej 5 bezpłatnych godzin wynosi 1 zł za każdą godzinę.
 3. Odpłatność za Przedszkole pobierana jest od rodziców za pomocą przelewu bankowego, po uprzednim przekazaniu rachunków – imiennie dla każdego dziecka, w terminie
  wcześniej ustalonym, którego należność dotyczy. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni poprzedzający tą datę. Opłaty pobierane są z dołu, po precyzyjnym ustaleniu liczby godzin i posiłków z których dziecko korzystało.
 4. Zgodnie z przepisem art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia  27 października 2017r. zmienia się charakter opłat za pobyt dziecka w przedszkolu  na zobowiązanie publiczno-prawne, a więc nie wymagające umów o charakterze cywilno-prawnym.
 5. Rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ponoszą odpłatność  wyłącznie za wyżywienie.

§29

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są wychowankowie  i pracownicy  przedszkola.
 2. Dzienna opłata wyżywienia w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywienia 8,50 zł (słownie: osiem złotych pięćdziesiąt  groszy)
 3. Koszt posiłku uwzględnia jedynie koszt surowców użytych do przygotowania posiłku.
 4. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola  w porozumieniu z radą rodziców po zatwierdzeniu przez organ prowadzący,  podając do wiadomości poprzez stosowne zarządzenie.
 5. Opłatę za wyżywienie wnosi się do 10 każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni poprzedzający tę datę.
 6. Pracownicy Przedszkola mają możliwość korzystania odpłatnie z posiłków oferowanych przez Przedszkole. Koszt posiłku określa Dyrektor.
 

                   Uwaga Rodzice !!! 

            

 

       Uwaga Rodzice!!! 

  W przedszkolu okresowo pojawiają się wszy. W związku z tym prosimy o systematyczne przeglądy

stanu włosów dzieci i podejmowanie działań profilaktycznych.  

Działania profilaktyczne: przeglądy stanu skóry głowy i włosów,  mycie szmponami profilaktycznymi, wykorzystywanie

prostych, dostępnych w domu środków(ocet, nafta kosmetyczna) dokładne wyczesywanie za pomocą specjalnego grzebienia

Aby pozbyć się wszawicy, trzeba  skutecznie zadziałać eliminując zarówno wszy, jak i ich jaja,

by nie pojawiło się nowe pokolenie wszy.

Uwaga: po każdym przymierzaniu czapek, swetrów, szalików w sklepie, po pobycie w dużym

skupisku ludzi, w czasie ciepłych dni, gdy dzieci bawią się w piasku sprawdzajmy włosy dzieci.

Wszy nie potrafią skakać, ani latać. Aby przemieścić się z jednej głowy na inną, czekają aż dojdzie

do kontaktu włosów z obu głów. Przytrzymują się włosów za pomocą pazurów,

a następnie przechodzą z włosa na włos. Aby zmienić gospodarza, wszy potrzebują stosunkowo

krótkiego okresu kontaktu – pokonują dystans 23 cm w ciągu 1 minuty.

 Jeśli zauważmy gnidy na włosach znajdujących się ponad centymetr od skóry głowy,

świadczy to o „starym zakażeniu”. 

                                                                                                               Poznań, 24 września 2018

W dalszym ciągu w oku szkolnym 2019-2020 wspólnie czytamy dzieciom.

Zapraszamy  Babcie, Dziadków, Starsze Rodzeństwo, Absolwentów 

i oczywiście Rodziców do czytania.

 

   UWAGA RODZICE !!! 

Informujemy, że po skończonym miesiącu Rodzice mogą dostarczyć pendrive w celu nagrania zdjęć

minionego miesiąca. Prosimy o pendrive w kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka

z oznaczeniem grupy do której dziecko uczęszcza Państwa dziecko.

 UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE 

Codziennie sprawdzamy stan jakości powietrza, aby mieć pewność,

że dzieci przebywając na powietrzu nie wdychają niebezpiecznych dla ich zdrowia substancji. 

Poniżej podajemy link do strony pomiarami jakości powietrza.

Mapa monitoringu jakości powietrza

http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/

               UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE/PRACOWNICY/PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA                        

 UWAGA RODZICE!!! 

W czasie zebrań w poszczególnych grupach, wspólnie z Rodzicami ustalono dni przynoszenia

przez dzieci zabawek z domu. Prosimy respektować w/w ustalenia, ponieważ niestosowanie się do tych zasad,

wprowadza dzieciom nieodpowiednie sygnały i zakłóca ich funkcjonowanie w grupie rowieśniczej.

Wszystkie nasze dzieci potrzebują stałych reguł. Jednocześnie prosimy, aby zabawki prywatne były większe,

ponieważ miniaturowe giną w niewyjaśnionych okolicznościach i miejscach.

wink wink wink wink wink wink

Przypominamy, że wewnętrzne przejście (po prawej stronie od wejścia) służyć powinno tylko Rodzicom grup

Świerszczy i Gąsienic, dzieciom tych grup i Personelowi Przedszkola w celu wykonywania codziennych czynności.

Rodzice nie powinni skracać sobie drogi przechodząc na teren Szkoły z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa

naszym dzieciom, uczniom Szkoły i zabezpieczenie mienia dzieci i placówki. 

Personel Szkoły musi mieć nadzór nad osobami wchodzącymi, aby zapobiegać wizytom osób

niepowołanych (bezpieczeństwo uczniów...)

Jednocześnie przypominamy Państwu o konieczności każdorazowego sprawdzenia

stanu zamknięcia drzwi wejściowych

(po godzinach schodzenia się dzieci do przedszkola, czyli po godzinie 8.15) 

                                                                      Dziękujemy!!!

  

 DZIAŁANIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2019-2020

 (poza codzienną pracą z dziećmi)

 
 
 STYCZEŃ 2020 
 1. 09 stycznia 2020 Dzień Babci i Dziadka u Gąsienic;
 2. 09 stycznia 2020 Dzień babci i Dziadka u Motylków;
 3. 09 stycznia 2020 Biedronki i Pszczółki na koncercie w Łejerach;
 4. 12 stycznia 2020 WOŚP;
 5. 14 stycznia 2020 Dzień Babci i Dziadka u Ślimaków;
 6. 14 stycznia 2020 Dzień Babci i Dziadka u Świerszczy;
 7. 15 stycznia 2020 Żabki i Mrówki w Multikinie – przedstawienie;
 8. 15 stycznia 2020 Warsztaty – sensoryka – Gąsienice;
 9. 16 stycznia 2020 Przedstawienie „Dąbrowka (6 grup);
 10. 21 stycznia 2020 Dzień Babci i Dziadka u Mrówek;
 11. 21 stycznia 2020 Dzień Babci i Dziadka u Żabek
 12. 22 stycznia 2020 Przedstawienie Pana Ociepki „Tajemnice leśnych przyjaciół”;
 13. 22 stycznia 2020 Podsumowanie choinkowego konkursu fotograficznego;
 14. 23 stycznia 2020 Dzień Babci i Dziadka u Pszczółek;
 15. 23 stycznia 2020 Dzień Babci i Dziadka u Biedronek;

 

      GRUDZIEŃ 2019  
 1. 02 grudnia 2019 Świerszcze i Gąsienice w Przecławiu;
 2. 02 grudnia 2019 Tata Dominika czyta Biedronkom;
 3. 03 grudnia 2019 Biedronki i Pszczółki w Przecławiu;
 4. 04 grudnia 2019 Koncert świąteczny Kulturki;
 5. 04 grudnia 2019 Żabki i Mrówki w Przecławiu;
 6. 04 grudnia 2019 Mama Dominika czyta Biedronkom;
 7. 06 grudnia 2019 Warsztaty piernikowe Pyszoty;
 8. 06 grudnia 2019 Mikołaj w przedszkolu(wszystkie grupy);
 9. 06 grudnia 2019 Mama Oliwiera czyta Gąsienicom;
 10. 09 grudnia 2019 Mama Oli czyta Biedronkom;
 11. 10 grudnia 2019 Świąteczne warsztaty Motylków;
 12. 11 grudnia 2019 Świąteczne warsztaty Żabek;
 13. 11 grudnia 2019 Świąteczne warsztaty  Gąsienic;
 14. 11 grudnia 2019 Świąteczne warsztaty Ślimaków;
 15. 12 grudnia 2019 Mama Ania u Żabek;
 16. 12 grudnia 2019 Świątecne warsztaty u Mrówek;
 17. 12 grudnia 2019 Świąteczne warsztaty Świerszczy;
 18. 12 grudnia 2019 Świąteczne warsztaty Pszczółek;
 19. 12 grudnia 2019 Świąteczne warsztaty Biedronek;
 20. 13 grudnia 2019 Wyniki konkursu Synapsa;
 21. 13 grudnia 2019 Mama Aneta czyta Gąsienicom;
 22. 16 grudnia 2019 Biedronki w Centrum Inicjatyw Rodzinnych;
 23. 18 grudnia 2019 Gwiazdor w przedszkolu (wszystkie grupy);
 24. 19 grudnia 2019 Jasełka dla przedszkolaków;
 25. 20 grudnia 2019 Mama Karolina czyta Żabkom;
 26. 20 grudnia 2019 Mama Natalia czyta Biedronkom;
 27. 20 grudnia 2019 Finał konkursu Pani Agnieszki (ekologiczna ozdoba choinkowa)
 28. 20 grudnia 2019 Tata Mariusz u Gąsienic (doradztwo zawodowe)

LISTOPAD 2019 

 1. 04 listopada 2019 Zdrowo i sportowo(całe przedszkole);
 2. 05 listopada 2019 Finał konkursu „Bajkowe postacie”;
 3. 08 listopada 2019 Doradztwo zawodowe u Gąsienic - Pierwsza pomoc przedmedyczna;
 4. 08 listopada 2019 Śpiewamy Hymn(całe przedszkole)
 5. 13 listopada 2019 Doradztwo zawodowe u Żabek i Pszczółek – ratownik weterynaryjny;
 6. 13 listopada 2019 Doradztwo zawodowe u Motylków – Pielęgniarka i chory miś;
 7. 14 listopada 2019 Pasowanie na przedszkolaka – Ślimaki;
 8. 18 listopada 2019 Doświadczenia z kolorami i bańkami (7 grup)
 9. 19 listopada 2019 Pani Agata czyta Mrówkom;
 10. 20 listopada 2019 Baśń o księciu Bolku i smoku Wartusiu;
 11. 20 listopada 2019 Sportowcy u Żabek i Pszczółek;
 12. 25 listopada 2019 Dzień misia (wszystkie grupy);
 13. 27 listopada 2019 Tata Antka czyta Żabkom;
 14. 29 listopada 2019 Świerszcze na Cavaliadzie;
 15. 29 listopada 2019 Wyniki zewnętrznego konkursu – Ola Żabka II miejsce;

     PAŹDZIERNIK 2019 

 1. 01 października 2019 Babcia Hania czyta Mrówkom;
 2. 02 października 2019 Tata Piotr czyta Żabkom;
 3. 03 października 2019 Pszczółki w warzywniaku;
 4. 03 października 2019 Gąsienice i Świerszcze w fabryce Śmiechu;
 5. 03 października 2019 Pani Ania czyta Ślimakom;
 6. 04 października 2019 Mama Olga czyta Mrówkom;
 7. 04 października 2019 Tata Piotr czyta Żabkom;
 8. 08 października 2019 Tata Dariusz czyta Biedronkom;
 9. 09 października 2019 Koncert muzyczny „Kulturka” (wszystkie grupy)
 10. 10 października 2019 Doradztwo zawodowe Żabek - u Pani Pielęgniarki;
 11. 11 października 2019 Doradztwo zawodowe Biedronek – Pan Michał i pszczelarstwo;
 12. 11 października 2019 Świerszcze w „Teatrze cieni” H.CH. Andersen
 13. 14 października 2019 Mama Agata czyta Żabkom;
 14. 16 października 2019 Mama  Magda czyta Biedronkom;
 15. 17 października 2019 Doradztwo zawodowe Żabek – w cukierni rogalowo;
 16. 17 października 2019 Doradztwo zawodowe Mrówek – w cukierni -rogalowo;
 17. 17 października 2019 Doradztwo zawodowe Gąsienic – w pizzerii;
 18. 18 października 2019 Doradztwo zawodowe Gąsienic – wizyta Listonosza;
 19. 21 października 2019 Żabki w Żurawińcu;
 20. 22 października 2019 Mrówki w  Żurawińcu;
 21. 22 października 2019 Mama Oli czyta Biedronkom;
 22. 23 października 2019 Motylki w Żurawińcu;
 23. 23 października 2019 Świerszcze i Gąsienice w Szkole Muzycznej;
 24. 24 października 2019 Pasowanie u Motylków;
 25. 25 października 2019 Jesienne zawody sportowe;
 26. 28 października 2019 Mama Ania czyta Mrówkom;
 27. 29 października 2019 Pani Doktor u Mrówek i Świerszczy;
 28. 29 października 2019 Konkurs wydawnictwa Synapsa;
 29. 30 października 2019 Tata Piotr czyta Żabkom;
 30. 31 października 2019 Mama Lusi czyta Biedronkom;

 WRZESIEŃ 2019 

 1. 11 września 2019 Mama Mikołaja czyta Mrówkom;
 2. 12 września 2019 Świerszcze w Muzeum Archeologicznym;
 3. 13 września 2019 Mama Magdalena czyta Gąsienicom;
 4. 13 września 2019 Gąsienice w lesie – piesza wycieczka;
 5. 16 września 2019 Biedronek dzień kropki;
 6. 16 września 2019 Przedstawienie o zdrowy żywieniu;
 7. 17 września 2019 Świerszcze w lesie;
 8. 18 września 2019 Biedronki i Pszczółki u Gładysiaków;
 9. 19 września 2019 Tata Piotr czyta Żabkom;
 10. 20 września 2019 Sportowy Dzień Przedszkolaka(wszystkie grupy)
 11. 20 września 2019 Mama Monika czyta Świerszczom;
 12. 23 września 2019 Żabki i Gąsienice u Gładysiaków;
 13. 25 września 2019 Mrówki i Świerszcze u Gładysiaków;
 14. 26 września 2019 Mama Kasia czyta Gąsienicom;
 15. 27 września 2019 Dzień głośnego czytania;
 16. 27 września 2019 Doradztwo zawodowe Biedronek – w gabinecie pielęgniarki;
 17. 27 września 2019 Mama Maja czyta Żabkom;
 18. 30 września 2019 Doradztwo zawodowe Świerszczy – Policja u dzieci;

       

     Przypominamy, że zbieramy nakrętki dla Stefci

UWAGA: Grafika umieszczana na stronie internetowej przedszkola nie jest własnością

placówki.   Wykorzystujemy ogólnodostępne w Internecie grafiki i darmowe gify.

Artykuły, zdjęcia i opisy zdjęć oraz ogłoszenia są własnością placówki  
  i są tworzone na potrzeby strony Przedszkola nr 190.
 mproject