Nic pożądańszego, a nic trudniejszego na ziemi,
jak prawdziwa rozmowa.

                                                                                          A.Mickiewicz


 
Przedszkole nr 190
Osiedle Bolesława Śmiałego 107
60 - 682 Poznań


   tel:   61 823 61 41
  tel:   506 294 853
   fax:  61 823 61 41


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.przedszkole190.com.pl/

 

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

ul. Libelta 16/20
61 - 706 Poznań

tel:   61 878 42 01
fax:  61 878 42 02

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4

Osiedle Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań


tel: 61 823 44 31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 
ul. Kościuszki 93
61 - 716 Poznań

tel:  61 854 17 26
fax: 61 852 31 69

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

       Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 w Poznaniu

pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Szkole,

jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8, 

os. Bolesława Śmiałego 107, 60-682 Poznań, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Dawid Nogaj, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora

danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach

na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy

pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa

danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów

powszechnie obowiązującego prawa.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się

na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych

stanowi przepis prawa.

8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych

w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego

przetwarzania, a w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie

danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.mproject