WITAMY NA STRONIE
PRZEDSZKOLA NR 190
PRZY ZSP NR 8
 W POZNANIU
          Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,
ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.
                                                           Wojciech Oczko

   

UWAGA RODZICE!!!

W czasie zebrań w poszczególnych grupach, wspólnie z Rodzicami

ustalono dni przynoszenia przez dzieci zabawek z domu.

Prosimy respektować w/w ustalenia, ponieważ niestosowanie się

 do tych zasad, wprowadza dzieciom nieodpowiednie sygnały i zakłóca ich

funkcjonowanie w grupie rowieśniczej. Wszystkie nasze dzieci potrzebują stałych reguł.

Jednocześnie prosimy, aby zabawki prywatne były większe,

ponieważ miniaturowe giną w niewyjaśnionych okolicznościach i miejscach.wink

Przypominamy, że wewnętrzne przejście (po prawej stronie od wejścia) służyć powinno

tylko Rodzicom grup Świerszczy i Gąsienic, dzieciom tych grup

i Personelowi Przedszkola w celu wykonywania codziennych czynności.

Rodzice nie powinni skracać sobie drogi przechodząc na teren Szkoły

z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa naszym dzieciom, uczniom Szkoły

i zabezpieczenie mienia dzieci i placówki. 

Personel Szkoły musi mieć nadzór nad osobami wchodzącymi,

aby zapobiegać wizytom osób niepowołanych (bezpieczeństwo uczniów...)

Jednocześnie przypominamy Państwu o konieczności każdorazowego

sprawdzenia stanu zamknięcia drzwi wejściowych

(po godzinach schodzenia się dzieci do przedszkola, czyli po godzinie 8.15) 

                                                                      Dziękujemy!!!

 „BAJKA DLA MISIA”

Dzieci mają ogromną wyobraźnię i potencjał w wymyślaniu różnych opowieści, historyjek, czy bajek.

Ich świat pełen jest magicznych stworów, dobrych wróżek, królewiczów

                          i wielu innych niesamowitych postaci.                                 

Zapraszamy dzieci wraz z Rodzicami do zabawy polegającej na napisaniu

i zilustrowaniu własnej, oryginalnej bajki

 pt. „Bajka dla Misia”

KAŻDE DZIECKO MA POTENCJAŁ TWÓRCZY – POMÓŻMY GO UJAWNIĆ!!!

REGULAMIN:

I. Cele:

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci,
 • pobudzanie wyobraźni oraz aktywności twórczej dzieci,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej,
 • kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z Rodzicami.

II. Uczestnicy zabawy:

W zabawie mogą wziąć udział dzieci z każdej grupy wiekowej z naszego przedszkola wraz z Rodzicami.

III. Warunki uczestnictwa:

 • Zadaniem uczestników  jest napisanie bajki i jej zilustrowanie
 • Format pracy – A4 w pionie (około 4 strony, łącznie z kartką tytułową)
 • Praca powinna być wspólnym dziełem dziecka i Rodzica (widoczny wkład dziecka).
 • Wszystkie bajki będą wyeksponowane w holu przedszkola.
 • Prace oddajemy w sali 4 „Biedronki” do końca listopada.

 

ZABAWMY SIĘ W BAJKOPISARZY, A NASZ ŚWIAT BĘDZIE BARDZIEJ KOLOROWY!!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!

POWODZENIA!!!

                                                          Organizatorzy: Pani Monika - grupa Gąsienice, Pani Ania - grupa Biedronki

Zapraszamy dzieci i Rodziców na zakręcony bal kapeluszowy 

  23 listopada  - czwartek 

godzina 16.30 - 17.15 grupy Ślimaków, Motylków, Żabek i Mrówek;

godzina 17.30 - 18.15 grupy Biedronek, Pszczółek, Świerszczy, Gąsienic;

  

By do balu być gotowym wystarczy nakrycie głowy,

a im bardziej niesłychane, zwariowane, własnoręcznie wykonane…

tym lepiej i ciekawiej, bo pomoże nam w zabawie. 

Informujemy, że po skończonym miesiącu Rodzice mogą dostarczyć pendrive

do Pani Marzenki(grupa Ślimaków) lub do Pani Asi(grupa Gąsienic)

w celu nagrania zdjęć z danego miesiąca .

Prosimy o pendrive w kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka

z oznaczeniem grupy do której dziecko uczęszcza.

Prosimy Rodziców o zapoznanie się

z Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/895/1

   

W dalszym ciągu w oku szkolnym 2017-2018 wspólnie czytamy dzieciom.

Pani Monika(koordynator projektu) zaprasza

wraz z pozostałymi Paniami:

Babcie, Dziadków, Starsze Rodzeństwo, Absolwentów

i oczywiście Rodziców do czytania. 

Informacja dla Rodziców!!!

Jesteśmy w Programie, otrzymaliśmy już wstępny Raport i czekamy na następny etap.

Honorowy Patronat nad Projektem pełni Prezydent Miasta Poznania - Pan Jacek Jaśkowiak

http://www.zdrowojemy.info/#

Naszym Koordynatorem jest: Pan Hubert.

                                      1 lutego - 30 czerwca 2017

 

 Podsumowanie całości analizy:

Bardzo ważnym elementem edukacyjnym jest zaangażowanie dzieci

(adekwatnie do ich wieku i umiejętności) w przygotowanie wybranych potraw.

Dzięki temu dzieci nie tylko mają możliwość zapoznania się z asortymentem produktów,

ale również pomaga to kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe we wczesnym dzieciństwie.

Ważne jest również zapewnienie dzieciom możliwości decydowania o wielkości

spożywanej porcji, takie działanie jest pomocne w kształtowaniu mechanizmów głodu

i sytości, co sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

Podsumowując żywienie w Państwa placówce stoi na wysokim poziomie.

                   1)  Jadłospisy zaplanowane są tak, by dostarczać dzieciom wszystkich niezbędnych składników.

                   2) Produkty, które należy ograniczać nie występują zbyt często. 

                                                                                                          Edukator: Hubert Pściuk

 Działania dodatkowe na terenie przedszkola (poza codzienną pracą z dziećmi)
 

 Wrzesień 2017
 1. 08.09.2017 Mama Dorota czyta Żabkom.
 2. 08.09.2017 Mama Ania czyta Mrówkom.
 3. 11.09.2017 Wycieczka do Witoldzina(Mrówki, Biedronki, Pszczółki, Gąsienice)
 4. 12.09.2017 Pszczółki obserwują skrzyżowanie - wycieczka.
 5. 14/15.09.2017 Dzień Kropki w przedszkolu(wszystkie grupy)
 6. 15.09.2017 Teatrzyk „Dary Pani jesieni”(wszystkie grupy)
 7. 18.09.2017 Żabki na skrzyżowaniu.
 8. 20.09.2017 Żabki i Świerszcze w Witoldzinie.
 9. 20.09.2017 Czytanie ożywione w przedszkolu(6 grup)
 10. 22.09.2017 Mama Bożenka czyta Świerszczom.
 11. 25.09.2017 Mama Anetka czyta Mrówkom.
 12. 25.09.2017 Spotkanie z Pisarką P. Roksaną Jędrzejewską-Wróbel(3 starsze grupy)
 13. 26.09.2017 Ala czyta Gąsienicom.
 14. 27.09.2017 Mama Agnieszka czyta Świerszczom.
 15. 28.09.2017 Gwidon i Pan Michał u Żabek.
 16. 29.09.2017 Dzień Chłopca.
 17. 29.09.2017 Pan Michał i pszczółki u Pszczółek.
 18. 29.09.2017 Dzień głośnego czytania(wszystkie grupy)

Październik 2017

 1. 02.10.2017 Gąsienice w Starym ZOO
 2. 02.10.2017 Mrówki w Starym ZOO
 3. 02.10.2017 Mama Dominika czyta Motylkom
 4. 02.10.2017 Świerszcze w Bibliotece
 5. 02.10.2017 Pszczółki w sklepie
 6. 05.10.2017 Mama Monika czyta Gąsienicom
 7. 05.10.2017 Mama Karolinki czyta Mrówkom
 8. 05.10.2017 Mama Marta czyta Ślimakom
 9. 06.10.2017 Świerszcze w gabinecie Pielęgniarki
 10. 06.10.2017 Dzień uśmiechu u Świerszczy
 11. 09.10.2017 Pszczółki w warzywniaku
 12. 09.10.2017 Mama Magda czyta Pszczółkom
 13. 09.10.2017 Mama Ani czyta Motylkom
 14. 10.10.2017 Mama Natalia czyta Ślimakom
 15. 11.10.2017 Koncert: obój, flet i fagot(wszystkie grupy)
 16. 11.10.2017 Wystawa Cudaków
 17. 12.10.2017 Mama Luiza czyta Mrówkom
 18. 12.10.2017 Mama Ania czyta Gąsienicom
 19. 13.10.2017 Gąsienice w lesie
 20. 16.10.2017 Świerszcze, Biedronki i Żabki w lesie
 21. 17.10.2017 Gąsienice i pogadanka o bezpieczeństwie
 22. 17.10.2017 Mama Monika czyta Pszczółkom
 23. 18.10.2017 Świerszcze w Parku Wilsona i Palmiarni
 24. 18.10.2017 Tata Dariusz czyta Pszczółkom
 25. 18.10.2017 Podsumowanie cudakowej zabawy
 26. 18.10.2017 Motylki i Ślimaki w Uzarzewie
 27. 18.10.2017 Gąsienice w Księgarni z Bajki  
 28. 20.10.2017 Mama Natalia czyta Mrówkom
 29. 20.10.2017 Tata Hani czyta Motylkom
 30. 23.10.2017 Mama Daria czyta Gąsienicom
 31. 23.10.2017 Spotkanie o bezpieczeństwie u Ślimaków
 32. 25.10.2017 Mama Daria czyta Motylkom
 33. 26.10.2017 Mama Monika czyta Gąsienicom
 34. 26.10.2017 Mama Poli czyta Pszczółkom
 35. 27.10.2017 Pszczółki w lesie
 36. 27.10.2017 Tata Mateusz czyta Mrówkom
 37. 27.10.2017 Świerszcze i konkurs zewnętrzny
 38. 27.10.2017 Maja czyta Motylkom
 39. 30.10.2017 Mama Ewa czyta Biedronkom
 40. 31.10.2017 Mrówki w bibliotece szkolnej
 41. 31.10.2017 Pożegnanie u Pszczółek


                            Przypominamy, że zbieramy nakrętki dla Stefcimproject