WITAMY NA STRONIE
PRZEDSZKOLA NR 190
W POZNANIU
          


Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,
ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.

                                                           Wojciech Oczko


Uwaga Rodzice - pilne!!! 
Drugi etap głosowania na plac zabaw 

http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko?page=ranking&utm
_campaign=15-2-5-010_NIVEA_CSR_place_zabaw_2015&utm_source=
facebook.com&utm_medium=cpc&con=1995248253&dpl=deeplink-podworko


Koncentrujemy się, Piątkowo to duża dzielnica,
warto poprosić Rodzinę, Znajomych, Współpracowników. 

Uwaga Rodzice zebrania grupowe!!!

Biedronki 27.05.2015 (środa)  godzina 16.00


Prosimy o obecność wszystkich Rodziców
     - podsumowanie roku szkolnego
     dzieci odchodzących do szkoły
                      - organizacja Zakończenia Roku Szkolnego
- wskazówki do dalszej pracy  Rodzice zainteresowani zdjęciami z  roku 2014/2015
proszeni są o dostarczenie pendrive
(ponad 9 GB)
Zaklejone koperty z imieniem i nazwiskiem
oraz z numerem grupy do którego dziecko uczęszcza
prosimy zostawiać u Pań na dyżurze.
 

Istnieje jeszcze możliwość nagrania
zdjęć z ubiegłego roku szkolnego(2013/2014)
Potrzebne pendrive o pojemności ponad 3GB

                                                                                 
PRZEDSZKOLE NR 134 „SŁONECZNY ŚWIAT”
Osiedle Kosmonautów 108 
POSIADA  WOLNE MIEJSCA
DLA DZIECI 3 i 4 LETNICH.

Kontakt:
telefon: 61- 8 - 201- 441

e-mail: p134@ poznan.interklasa.pl
 Rekrutacja uzupełniająca 
 
Wnioski: złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają
procedurze rekrutacyjnej opisanej w informatorze dla Rodziców dotyczącej
rekrutacji na rok szkolny 2015/2016.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 

 Od dnia 1 czerwca do dnia 9 czerwca 2015 roku 

- składanie wypełnionych 
i podpisanych wniosków wraz z załącznikami
tylko w placówce wskazanej  w pierwszej preferencji.

            Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami
można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan,
http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja


        Dnia 15 czerwca 2015 roku o godz. 12.00

– ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia;
(lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego
nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki)


                Od dnia 15 czerwca do dnia 19 czerwca 2015 roku

         - potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola
lub oddziału przedszkolnegw szkole podstawowej
          poprzez podpisanie w placówce stosownego porozumienia pomiędzy Rodzicami
/prawnymi opiekunami/ a dyrektorem placówki.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny
z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.


Dnia 24 czerwca 2015 r. o godz. 12.00

– ogłoszenie wyników poprzez wywieszenie

w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych
do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej
oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do w/w placówki.

 

Prosimy nie fotografować list z nazwiskami dzieci (ochrona danych osobowych)


Informacja dla Rodziców! 
Na terenie Przedszkola nr 190 będą przeprowadzane badania antropologiczne,
stanowiące część projektu naukowego pt:

"Ocena czynników ryzyka wystąpienia nadwagi
i otyłości u dzieci w wieku od 3 do 9 lat"


        1. Dane zawarte w badaniach są nieimiennie zakodowane.
       2. Dane posłużą wyłącznie do celów naukowych i nikomu
              poza Rodzicami dziecka, w żadnej formie nie będą udostępniane.
              3. Badania pod nadzorem Pani Prof.dr hab. Marii Kaczmarek  -
           kierownika Zakładu Biologii Rozwoju Człowieka Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
              4. Szczegółowe informacje o projekcie (dla Rodziców) znajdują
się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.


  Uwaga Rodzice !!!


 Tylko działania wszystkich Rodziców przyniosą oczekiwane efekty.
Przypominam, że wesz jest owadem, łatwo się przemieszcza,
zrobi wszystko, aby przeżyć.
Wszawica może dotknąć każdego,
dlatego proszę o rzetelne podejście do tematu.
               
                                                   
                                                                                      Dyrektor Przedszkola nr 190  
                                                                              13 stycznia 2015
                                                                           13 lutego 2015
UWAGA  ZMIANA  KONTA BANKOWEGO!!!!
 
PRZEDSZKOLE NR 190

 
Nr konta : 10 1020 4027 0000 1502 1263 7650

Obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 
  


    


     


      http://http://wsse-poznan.pl/wp-content/uploads/2012/08/Wszawica.pdf

 http://wsse-poznan.pl/wp-content/uploads/2012/08/Mity-o-wszawicy.pdf


     


     


      


        


  

              
                   

                 
         
 
               
 
   

               


   


               

           
              


             

             

 


mproject