WITAMY NA STRONIE
PRZEDSZKOLA NR 190
W POZNANIU
          


Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,
ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.

                                                           Wojciech Oczko





1 sierpnia 1944
Rocznica Powstania Warszawskiego


 




 



UWAGA RODZICE !!!
W trosce o dobro dzieci przypominam zasady dyżurów letnich.

          1) Dzieci na dyżur letni nie mogą być zapisane 
do obu dyżurujących placówek
    (dzieciom należy zapewnić miesiąc odpoczynku i relaksu,
system nerwowy dziecka w wieku przedszkolnym
wymaga wyciszenia, kontaktów z Rodzicami)

     2) Na dużur letni nie powinny być zapisane
dzieci Rodziców niepracujących. 

         3) Miesiące dyżurne są jedynymi miesiącami
w których Pracownicy placówki
mogą wykorzystać urlopy.

       4) W miesiącach letnich przeprowadzane są
               generalne porządki, małe remonty i konserwacje.

              5) Zapisy na dyżur letni do dnia 13 czerwca 2015

               Podstawa Prawna: Konwencja Praw Dziecka, Ustawa o Systemie Oświaty, Statut Przedszkola nr 190
                                     
                                                                               Dyrektor Przedszkola nr 190



 Dziękujemy Państwu za wyrażenie zgody
na udział dzieci w badaniach antropologicznych,
które zostały przeprowadzone na terenie naszego przedszkola.

 
Badania stanowiły część projektu naukowego pt:

"Ocena czynników ryzyka wystąpienia nadwagi
i otyłości u dzieci w wieku od 3 do 9 lat"


        1. Dane zawarte w badaniach są nieimiennie zakodowane.
       2. Dane posłużą wyłącznie do celów naukowych i nikomu
              poza Rodzicami dziecka, w żadnej formie nie będą udostępniane.
              3. Badania pod nadzorem Pani Prof. dr hab. Marii Kaczmarek  -
           kierownika Zakładu Biologii Rozwoju Człowieka Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 






  Uwaga Rodzice !!!


 Tylko działania wszystkich Rodziców przyniosą oczekiwane efekty.
Przypominam, że wesz jest owadem, łatwo się przemieszcza,
zrobi wszystko, aby przeżyć.
Wszawica może dotknąć każdego,
dlatego proszę o rzetelne podejście do tematu.
               
                                                   
                                                                                      Dyrektor Przedszkola nr 190  
                                                                              13 stycznia 2015
                                                                           13 lutego 2015






UWAGA  ZMIANA  KONTA BANKOWEGO!!!!
 
PRZEDSZKOLE NR 190

 
Nr konta : 10 1020 4027 0000 1502 1263 7650

Obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 








  


    


     


      



http://http://wsse-poznan.pl/wp-content/uploads/2012/08/Wszawica.pdf

 http://wsse-poznan.pl/wp-content/uploads/2012/08/Mity-o-wszawicy.pdf


     


     


      


        


  

              
                   

                 
         
 
               
 
   

               


   


               

           
              


             

             

 


mproject