WITAMY NA STRONIE
PRZEDSZKOLA NR 190
W POZNANIU


Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,
ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.

                                                           Wojciech Oczko


UWAGA  ZMIANA  KONTA BANKOWEGO!!!!
 
PRZEDSZKOLE NR 190

 
Nr konta : 10 1020 4027 0000 1502 1263 7650

Obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 UWAGA RODZICE !!!

Z uwagi na konieczność całkowitego rozliczenia
finansów placówki
(zakończenie roku budżetowego)
oraz racjonalnego zaplanowania żywienia dzieci, 
prosimy o podanie w grupach informacji o obecności dzieci
w dniach bezpośrednio przed i po Świętach,
aż do Nowego Roku.

Przedszkole w tym czasie zapewnia dzieciom opiekę
wychowawczo - dydaktyczną w grupach łączonych wiekowo.

Personel placówki wykorzystuje zaległe urlopy wypoczynkowe.
Jednocześnie przypominam o konieczności natychmiastowego
urlegulowania zaległych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu.

Od 1 stycznia 2015 roku zmianie ulegają
numery kont bankowych Przedszkola nr 190

Szczegółowe informacje udzielone zostaną Państwu
po 1 stycznia 2015 roku. 


                                                                                 Dyrektor Przedszkola nr 190

                                                                               17.12.2014


                                   
                        

 


  


  


    


     


      http://http://wsse-poznan.pl/wp-content/uploads/2012/08/Wszawica.pdf

 http://wsse-poznan.pl/wp-content/uploads/2012/08/Mity-o-wszawicy.pdf


     


     


      


        


  

              
                   

                 
         
                
 
               
 
   

               


   


               

           
              


             

             

 


mproject