WITAMY NA STRONIE
PRZEDSZKOLA NR 190
W POZNANIU
          


Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,
ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.

                                                           Wojciech Oczko
 
Uwaga Rodzice Pszczółek! 
Jedno z dzieci ma szkarlatynę
(pierwotnie lekarz rozpoznał chore gardło)
po tygodniowym pobycie w domu okazało się, że szkarlatyna.UWAGA RODZICE!!!

Zgłoszono przypadki owsików.
Proszę o poważne podejście do problemu
wszystkich Rodziców (ze wszystkich grup) 
i codzienny nadzór nad "problemem"
                                  Dyrektor Przedszkola nr 190

http://www.medonet.pl/ciaza-i-dziecko/choroby-dzieciece/
owsiki-u-dzieci-objawy-leczenie,artykul,1647161.html

  

Informacja Komisji Rekrutacyjnej Przedszkola nr 190


Na posiedzeniach w dniach: 16.03.2016 i 02.04.2016 Komisja zweryfikowała wszystkie wnioski,
które zostały złożone w naszej placówce.
Nie odnotowano braków oświadczeń i błędów w wypełnieniu wniosków do przedszkola.
 
Po zakwalifikowaniu dzieci do placówki (minimum punktowe 330 punktów)
system naboru przyjął do przedszkola 8 dzieci z punktacją 330 i więcej. 

 

Do Przedszkola wpłynęła następująca ilość wniosków:

Deklaracje – 139 deklaracji;
Nowe wnioski z preferencji - 102 wnioski (1,2,3 preferencja) w tym (45 wniosków  z 1 preferencji)

Karty dzieci z rocznika 2014 (nie biorą udziału w rekrutacji)  
Miejsc w przedszkolu wolnych – 11 miejsc;
Przyjęto do przedszkola 8 dzieci z punktacją powyżej 330 punktów;
Ze wskazań Prezydenta Miasta Poznania – 3 dzieci (07.04.2016)


Do Przedszkola nr 190 przyjęto 11 dzieci; 
Przedszkole nr 190 nie posiada wolnych miejsc; 
Liczba dzieci oczekujących na przyjęcie 35 (pierwsza preferencja);
Wszyscy Rodzice/Prawni Opiekunowie dzieci podpisali porozumienia o świadczenie usług; 


 
Od dnia 14 kwietnia 2016 do 21 kwietnia 2016 placówka przyjmuje odwołania od decyzji
Komisji Rekrutacyjnej (odwołania należy składać bezpośrednio w Przedszkolu nr 190) 
 
 
Uwaga Rodzice!!!
Przypominamy, że dzieci 6-letnie, które ukończyły
roczne przygotowanie przedszkolne,
mogą zostać przyjęte do klasy I na wniosek Rodziców.

Nie ma potrzeby uzyskania opinii
z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 
Rodzice zainteresowani zdjęciami.
Proszę o dostarczenie pendrive
(koperta podpisana z numerem grupy i nazwiskiem dziecka) 

 

 
  Uwaga Rodzice !!! 
 Tylko działania wszystkich Rodziców przyniosą oczekiwane efekty.
Przypominam, że wesz jest owadem, łatwo się przemieszcza,
zrobi wszystko, aby przeżyć.
    Wszawica może dotknąć każdego, 
dlatego proszę o rzetelne podejście do tematu.
  
            

     

    
     


     


      
      
 
  
              
                   
                 
         
 
               
 
   

 
               

 
               
           
              


             

             
                                                               
 UWAGA!!!
 Grafika umieszczona na stronie Przedszkola nr 190 nie jest własnością placówki.
 W budowaniu ogłoszeń, artykułów wykorzystano ogólnie dostępne grafiki
 i darmowe gify.
 Artykuły, zdjęcia i opisy zdjęć oraz ogłoszenia są własnością placówki
 i specjalnie  dla niej tworzone.
 Ilustracje edukacyjne umieszczane są z podaniem źródła pochodzenia.
 

mproject